Kullanıcı Sözleşmesi

1. Genel ilkeler

1.1 Bu anlaşma, gerçek zamanlı olarak çalışan bir hizmet tarafından elektronik fonların değişimi için hizmetlerin sağlanmasına ilişkin prosedürü belirlemektedir.

1.2 Belirlenen hizmet kapsamında, İnternette kayıtlı olan ve yukarıdaki hizmetleri sağlayan Nordchange kabul edilir.

1.3 Nordchange hizmetlerini kullanma arzusunu ifade eden gerçek veya tüzel kişi, Kullanıcı olarak kabul edilir.

1.4 Taraflar, değişim hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin olarak birbirleriyle sözleşme imzalamış olan Kullanıcı ve Nordchange"dir.

1.5 Sözleşmenin sadece elektronik ortamda yazılmış olmasına rağmen, taraflar hukuken kağıda yazıldığı kadar iyi olduğunu kabul ederler. Elektronik belge, iş ilişkisini tanımlayacaktır.

1.6 Yukarıdaki anlaşma bir halka arz olarak kabul edilir, bu nedenle içerdiği bilgiler anlaşmazlık durumunda kullanılabilir.

2. Anlaşma ile hangi ilişkiler (konu) düzenlenir:

2.1 Paragraf 4, ne tür bir ilişki ve konunun söz konusu olduğunu açıkça belirtmektedir. Nordchange, hizmetleri yalnızca 9 No"lu paragrafta belirtilen kurallara tam olarak uygun olarak sağlar. Çevrimiçi hizmetin özellikleri ve ilkeleri ile dahili kurallar 5 No"lu paragrafta bulunabilir.

2.2 Kullanıcı, hizmetlerin sağlanması ilkelerini açıkça kabul eder ve tamamlandıktan sonra ödemeyi taahhüt eder.

3. İşlemdeki katılımcıların hak ve yükümlülükleri:

3.1 Nordchange"in Sorumlulukları:

3.1.1 Geliştirilen standartları titizlikle takip eder ve elektronik ödeme sistemlerinin olanaklarını kullanarak değişim hizmetlerini yürütür.

3.1.2 Elektronik fonların dönüştürülmesi sürecinde Kullanıcıların tüm sorularına zamanında (24/7) yanıtlar sağlar.

3.1.3 Kullanıcının kişisel bilgilerini (kişisel verileri) ve işlemle ilgili bilgileri (işlemin zamanı ve dönüştürülecek tutar) üçüncü şahıslara açıklamayın. Aynı zamanda, Nordchange yukarıdaki tüm verileri talep üzerine Kullanıcıya sağlamalıdır. Çevrimiçi hizmet ayrıca yukarıdaki tüm bilgilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

3.1.4 Tamamlanan işlemle ilgili verilerin aktarılmasına yalnızca aşağıdaki durumlarda izin verilir:

  • çevrimiçi hizmetin tescil edildiği yerde faaliyet gösteren resmi organ tarafından kararlaştırılan bir mahkeme kararının varlığında (karar yürürlüğe girmelidir);
  • kolluk kuvvetlerinden veya yurt içinde ve yurt dışında mali akışları kontrol eden kurumlardan resmi bir talep gelmesi üzerine;
  • ilgili faaliyetlerde bulunan ortak şirketler tarafından temasa geçildiğinde.

3.1.5 Elektronik para birimi dönüştürme işlemlerini gerçekleştirirken, Kullanıcıya sağlanan indirimleri (hem genel hem de kişisel) dikkate alın.

3.1.6 Kullanıcının başvurduğu andan itibaren 24 saat içinde şikayet (başvurularının özellikleri ve dosyalanabilecekleri durumlar 5 No"lu maddede belirtilmiştir) varsa, belirtilen tutarı müşterinin hesabına iade edin (havale edin). veya yetkili temsilcisi (mümkünse teknik olarak).

3.2 Kullanıcının Yükümlülükleri:

3.2.1 Finans ile ilgili işlemler için gerekli olan güncel verilerin sağlanmasını sağlamak.

3.2.2 Çalışan bir e-posta adresi belirtin.

3.2.3 Çevrimiçi hizmetle çalışmak için gerekli olan güncel anti-virüs yazılımını kurun ve güncel tutun. Sabit bir İnternet bağlantınız olduğundan emin olun, Nordchange yönetiminden alınan sistem uyarılarına zamanında yanıt verin.

3.2.4 Yukarıdaki tüm kuralları göz önünde bulundurun ve uygulayın.

3.2.5 Nordchange yönetimini para transferi sırasında oluşan hatalar hakkında bilgilendirin (tutarın tamamı transfer edilmedi, bekleme süresi izin verilen limiti aşıyor, vb.). Ortaya çıkan tartışmalı durumları bildirin (5 No"lu paragraftaki bilgiler). Emsallere dayalı tüm itirazlar, yalnızca finansal işlemin yapıldığı andan itibaren 30 takvim gününü geçmemişse dikkate alınır. Aksi takdirde şikayetler kabul edilmeyecektir.

3.2.6 Bir anlaşma yapmadan önce, İnternetteki finansal işlemlerin özellikleriyle ilgili mevcut yasaları dikkatlice okuyun. Onları net bir şekilde takip edin.

3.2.7 Trafiği aldatmak (yöntemler ne olursa olsun) yasaktır.

3.2.8 Çevrimiçi hizmetle etkileşim sırasında Kullanıcının, bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olarak reşit olma yaşına ulaştığını garanti eder.

3.3 Çevrimiçi hizmetin hakları:

3.3.1 Kaynağın işleyişini iyileştirmek, yeni teknolojilerin ve çözümlerin tanıtılması, çalışmaları geçici olarak askıya alır.

3.3.2 Kolluk kuvvetlerinin temyizi ve yürürlüğe giren mahkeme kararlarının yanı sıra çeşitli emsaller olması durumunda durum netleşene kadar takas işlemleri durdurulur.

3.3.3 Online dönüşüm için indirim miktarı önceden anlaşma ve baskı olmaksızın belirlenir.

3.3.4 Komisyon miktarını kendi takdirine göre belirlemesine izin verilir.

3.3.5 Sözleşmenin akdedilmesine kadar takas işlemlerinin uygulanmasında Kullanıcıya sebep göstermeksizin yardımcı olmayı reddetmek.

3.3.6 Dönüştürme sırasında bir hata oluştuysa, onaylanmalıdır. Elektronik cihazların ekranlarından veya benzeri dosyalardan ekran kopyaları ile yönlendirilmesine izin verilir.

3.3.7 Kullanıcı tarafından yanlış (kaba) muamele yapılması durumunda, olası bir işlem konusu olmayan, döviz bozdurma için gerekli olan eksik miktarda kişisel bilgi içeren talepler varsa, durdurulmasına izin verilir. daha fazla işbirliği.

3.3.8 Şikayetler varsa (madde 5"te belirtilmiştir), dönüştürme prosedürünü engelleyin.

3.3.9 Kullanıcının potansiyel dolandırıcılık faaliyeti ile ilgili şüphe olması durumunda işlemi engelleyin. Potansiyel dolandırıcının kimliği doğrulanana kadar parayı iade etmeyin.

3.3.10 Objektif sebepler varsa, çevrimiçi hizmetin İdaresi, yalnızca değişim hizmetlerinin sağlanması sürecini değil, aynı zamanda Kullanıcının hesabını da bloke edebilir.

3.3.11 Kullanıcının yasa dışı zenginleşmesi hakkında bilgi alınması durumunda dönüştürme hizmetlerinin sağlanması askıya alınabilir. Daha fazla işbirliği ancak mevcut yasal normlara uygun olarak reddedilirse devam eder.

4. Nordchange faaliyetleri (sağlanan hizmetler):

4.1 Gerçek zamanlı hizmet, elektronik para biriminin dönüştürülmesi için hizmetler sağlar. Kaynağın çalıştığı bankalar sitede listelenmiştir.

4.2 Kullanıcının değişim için sağladığı fonların yasallığı kontrol edilmez.

5. Elektronik para değişimi prosedürü

5.1 İş, paranın Kullanıcı hesabından alındığı andan itibaren başlar. Başvurunun kaydedildiği andan itibaren 15 dakika sonra para alınmazsa, başvuru ilgisiz kabul edilir ve işlenmesi sonlandırılır. Para 30 dakika sonra ulaşırsa (belirlenen limit), döviz kuru olası değişikliklere göre ayarlanacaktır.

5.2 Dönüştürülebilir para müşterinin hesabına yatırılır (belirtilen ayrıntılara göre) hizmet verilmiş sayılır.

5.3 Kullanıcının parayı iade etme veya başlatılan takas işlemini durdurma hakkı yoktur.

5.4 Hizmet, yalnızca Kullanıcının talebi sırasında belirtilen miktarın tamamı mevcutsa çalışır. Sadece bir kısmı hesaba yatırıldıysa, işlem askıya alınır ve fiilen alınan paraya göre işlem yapılır.

5.5 Fonlar sadece Kullanıcının cari hesaplarına aktarılır. Yanlış bilgi verilirse, para müşteriye iade edilir (teknik olarak mümkünse), yalnızca resmi bir başvuru varsa.

5.6 Üçüncü şahıs hesabının kullanılması veya Kullanıcının hizmete ilişkin isteklerinin (notların) değiştirilmesi, değişim işleminin askıya alınmasının nedenidir.

5.7 Bitcoin"lerle çalışmak, sistemin çalışmasına bağlıdır. Bazı durumlarda, paranın yatırılması için bekleme süresi 15 dakika ile birkaç gün arasında değişebilir (çok sayıda işleme konulan başvuru ile). Nordchange gecikmeden sorumlu değildir ve sistemin çalışmasını düzenlemez.

5.8 Müşterinin kripto para cinsinden ödeme yapması durumunda, Nordchange hizmeti ödemeyi 30 dakika içinde almalıdır. Ödeme, işlemin 1 onayından sonra alınmış kabul edilir. İşlemin belirli bir süre içinde gerekli sayıda onay almaması durumunda değişim hizmeti sorumlu değildir, hizmetin başvuruyu silme veya ödemenin alındığı andaki cari kur üzerinden yeniden hesaplama hakkı vardır.

5.9 Her durumda, geri ödeme yapıldığında, paragraf 10.2 dışında %5"lik bir komisyon kesilir.

6. Takas işlemleri (garantiler ve sorumluluk):

6.1 Kullanıcının başvuruyu doldururken, detaylarını belirtirken ve sistem özelliklerini tanırken yapacağı hatalardan hizmet yönetimi sorumlu değildir. Müşteri, yaklaşan operasyonun tüm nüanslarını ayrıntılı olarak tanımak, varsa sorular sormak ve ancak o zaman nihai bir karar vermek zorundadır. Yanlış belirtilen bir hesaba aktarılan para iade edilmeyecektir.

6.2 Kullanıcı, hizmetin olanaklarından tam olarak yararlanamazsa ve bu nedenle çeşitli zararlara uğrarsa, İdare bunları tazmin etmekle yükümlü değildir.

6.3 Nordchange, bankaların ve diğer finansal kuruluşların faaliyetlerini kontrol etmez ve bu nedenle bu kuruluşların çalışmasındaki sorunlardan dolayı fon transferindeki başarısızlıklardan ve gecikmelerden sorumlu değildir.

6.4 Kullanıcı, elektronik para birimlerinin dönüştürülmesiyle ilgili bir karar verir ve bundan sorumludur. Hem bu karardan kar olması durumunda, hem de zararların varlığında.

6.5 Nordchange yönetimi, yavaş trafik veya diğer sübjektif nedenlerle ortaya çıkan müşterilere zararlarını iade etmez.

6.6 Kullanıcı, dönüşüm için kendisi tarafından sağlanan fon miktarının tamamının yasal olarak elde edildiğini garanti eder. Kendisi herhangi bir dolandırıcılık işlemine dahil değildir.

6.7 Çevrimiçi hizmet tarafından sağlanan değişim işlemlerinden sonra veya sırasında üçüncü şahıslar (hem doğrudan hem de dolaylı) zarara uğradıysa, tazminat konusuna Kullanıcı tarafından karar verilir.

7. Kurallardaki Değişiklikler

7.1 Yönetim Nordchange, yukarıdaki anlaşmanın metnini değiştirme veya tamamlama hakkına sahiptir. Değişiklikler sitede yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer.

8. Öngörülemeyen durumlar (mücbir sebep)

8.1 Değiştiremeyecekleri veya önleyemeyecekleri durumların ortaya çıkması durumunda her iki tarafın sorumluluğu ortadan kalkar. Bu tür durumlar genel anları içerir: doğal afetler, terör saldırıları, sivil kargaşalar, grevler, grevler. Ağ arızaları, güç kaynağı sorunları ve diğer öngörülemeyen nedenler de dikkate alınır.

9. Dönüştürme işlemleri: zorunlu bileşenler

9.1 Hizmetin yeteneklerini çeşitli yasa dışı faaliyetler için kullanmak yasaktır. Hem bireyler hem de tüzel kişiler, bu tür operasyonlara katıldıklarından şüpheleniliyorsa, bunlarla ilgili bilgilerin kolluk kuvvetlerine aktarılacağını anlar. Olası cezanın özellikleri, suçun işlendiği ülkenin yasalarına bağlıdır.

9.2 Meşru taleplere bağlı olarak, Nordchange İdaresi, müşteriyle ilgili tüm bilgileri yetkili makamlara aktarma hakkına sahiptir.

9.3 Hizmetin idaresi, gelir kaynaklarının ve Kullanıcıdan alınan elektronik fonların yasallığını kontrol etmediğinden, yasal bilgileri sağlamaktan kendisi sorumludur.

9.4 Nordchange proxy"lerle çalışmaz. Müşteri bu tür bir işbirliğine karar verdiyse, sorumluluk tamamen ona aittir.

10. Risk yönetimi

10.1 Kullanıcı, çevrimiçi hizmet yönetiminin ilk talebinde kimlik doğrulama prosedürünün (KYC) geçişini garanti eder. Kimlik, kimliği doğrulayan kişisel bilgilerin sağlanması anlamına gelir (yönetim tarafından belirtilen biçimde ve hacimde).

10.2 Tüm Kullanıcı işlemleri AML doğrulamasına tabidir. Kullanıcının cüzdan adreslerinden birinin herhangi bir şekilde Darknet Marketplace, Sahtekarlık, Yasadışı Hizmet, Karıştırma Hizmeti, Fidye, Dolandırıcılık, Çalınan Coins gibi terimlerle ilişkili olması durumunda hizmet yönetimi işlemi dondurma ve Kullanıcıdan talepte bulunma hakkına sahiptir. Kişinin tam olarak tanımlanması prosedürünü geçen kullanıcı. Kullanıcının fonları, yalnızca tanımlama prosedürünü geçtikten sonra (eksi %10 komisyon) Kullanıcının ayrıntılarına iade edilecektir.

10.3 Kullanıcı, "Sözleşme şartlarını kabul ediyorum" düğmesine tıklayarak, hizmetin tüm kurallarını gönüllü ve koşulsuz olarak kabul ettiğini onaylar.